Masłowska RPP: Nie jest wykluczona możliwość podwyżki stóp pod koniec 2024 r

gabriela masłowska rpp

Zdaniem Masłowskiej jest jeszcze pewna przestrzeń do aprecjacji złotego, którą można byłoby tolerować. W 1997 została wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, a w 1998 objęła funkcję prezesa Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Lublinie. Główna stopa procentowa NBP pozostaje nieruchoma od września 2022 r. Inflacja natomiast utrzymuje się w Polsce powyżej celu, a nawet tzw. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik pozostają bowiem na sporych minusach, co oznacza, że przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi jest w polskim społeczeństwie przytłaczająca – zarówno w odniesieniu do obecnej, jak i prognozowanej sytuacji.

gabriela masłowska rpp

Członkini RPP wskazała też, że wpływ decyzji głównych banków centralnych na RPP jest złożony, a NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną. “Trzeba pamiętać, że projekcja opiera się na założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP w jej całym horyzoncie. Wysoka niepewność co do perspektyw inflacji jest istotnym punktem odniesienia przy ocenie uwarunkowań polityki pieniężnej. Należy zatem brać pod uwagę nie tylko ścieżką centralną, ale także czynniki niepewności, których obecnie jest bardzo wiele” – wskazuje członkini RPP. W lutym wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) spadł do 2,8 proc. Zdaniem Iwony Dudy, członkini RPP, w marcu może obniżyć się do 2 proc.

Forbes Polska

Nie wiadomo natomiast jak ukształtują się regulowane ceny energii nośników energii od lipca – tłumaczy Masłowska. Pytana o wpływ decyzji głównych banków centralnych na działania RPP Masłowska wskazuje, że zawsze trzeba analizować szeroki zestaw informacji krajowych i zagranicznych dotyczących uwarunkowań polityki pieniężnej NBP. W jej artykule znalazło się natomiast odniesienie do ostatnich wskazań PMI dla polskiego przemysłu, które wzrosły drugi raz z rzędu, co „należy przyjąć z zadowoleniem”. „Stwarza to szansę na to, że polska gospodarka w 2023 roku znów wykaże znaczną odporność i nie dojdzie w tym roku do znacznego wzrostu bezrobocia” – tak dr Masłowska komentuje dane, z których wynika, że polski sektor przemysłowy pozostaje ósmy miesiąc z rzędu poniżej neutralnego progu 50 pkt. Z drugiej jednak strony, jak dowiadujemy się z lektury artykułu, w przypadku amerykańskiej Rezerwy Federalnej, jak i Europejskiego Banku Centralnego, cykl podnoszenia stóp procentowych zaczął się później niż np.

gabriela masłowska rpp

Część stoi murem za prezesem NBP prof. Adamem Glapińskim, który – z  troski m.in. O bezrobocie – nie widzi przestrzeni dla dalszych wzrostów. Przypomnijmy, że po raz ostatni RPP podwyższyła stopy procentowe we wrześniu 2022 roku. Mieliśmy wówczas do czynienia z serią 11 z rzędu podwyżek, łącznie o 665 punktów bazowych do poziomu 6,75 proc.

Optymizmu odnośnie do sytuacji w polskim przemyśle brakuje tymczasem u autorów badania, którzy w tytule komentarza do najnowszych danych donoszą o „kurczeniu się” polskiego przemysłu. Gabriela Masłowska to z kolei wieloletnia https://www.dowjonesanalysis.com/dow-jones-industrial-srednia-testy-all-time-highs/ posłanka. Nie inaczej jest w tej kadencji parlamentu – Gabriela Masłowska jest członkinią Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a zarazem zastępczynią przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

Także ona jednak, choć oczywiście jest niższa od inflacji CPI, od dawna wielokrotnie przekracza cel inflacyjny NBP, wyznaczony na 2,5 proc. Ostatnie 18 miesięcy to jej nieprzerwany marsz w górę – z 3,5 proc. Ten poziom nazywa dr Masłowska „stosunkowo wysokim” i przyznaje, że stan ten napawa ją „pewnym niepokojem”. Zdaniem nowego członka RPP do kresu zaostrzania polityki pieniężnej zbliżają się także inne banki centralne. Dr Masłowska zwraca uwagę na szósty z rzędu spadek CPI w USA oraz pierwszy od maja 2022 r. “Z drugiej jednak strony realne koszty dochodzenia do celu inflacyjnego byłyby prawdopodobnie niższe” — dodała.

Rosyjski bank boi się o ceny i nie zamierza ułatwić dostępu obywatelom do pieniędzy

Najbardziej prawdopodobna jest w stabilizacja stóp procentowych, ale jest tak wiele czynników niepewności mogących potencjalnie podbijać inflację, że nie wykluczam możliwości podwyżki stóp pod koniec roku. Najbezpieczniej jednak myśleć w kierunku stabilizacji stóp – powiedziała Masłowska. Po listopadowej projekcji inflacji należy podjąć decyzję, czy dalej umiarkowanie podwyższać stopy procentowe, czy też pozostawić je bez zmian, ale na dłużej — napisała w artykule dla Radia Maryja członkini RPP Gabriela Masłowska. Ekonomistka jest przeciwniczką radykalnych podwyżek stóp, co powinno spodobać się osobom spłacającym kredyty. Zaznacza też „umiarkowany stopień” podwyżek stóp procentowych dokonanych przez banki centralne w 2023 r., „co wskazuje na to, że prawdopodobnie znajdują się one w końcowej fazie zaostrzania polityki pieniężnej”.

  1. „Biorąc jednak pod uwagę to, że mamy obecnie do czynienia z dość znaczącym ochłodzeniem aktywności gospodarczej wydaje się, że także i ta miara inflacji zacznie spadać” – przekonuje członek RPP.
  2. W 1997 została wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, a w 1998 objęła funkcję prezesa Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Lublinie.
  3. Wskazała dwie drogi i wybrała tę, która walkę z drożyzną wydłuży, choć ma być mniej dotkliwa dla obywateli.
  4. – Wiadomo już, że od kwietnia ma nastąpić powrót do 5-proc.

Jej zdaniem przestrzeń do ich obniżki „ma szansę pojawić się w 2024 roku lub ewentualnie być może pod koniec 2023 roku”, przy czym przy wyborze optymalnego momentu do tego „należy kierować się elastycznością”. Wskazała, że kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniej strategii. Pierwsza z nich polegałaby na tym, aby “radykalnie podnosić stopy procentowe i czynić to w taki sposób, aby stosunkowo szybko podstawowa stopa NBP była wyższa od inflacji”. Na początku marca RPP zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie 5,75 proc. To piąta taka decyzja z rzędu i była powszechnie oczekiwana przez ekonomistów. Wskazał, na ostatni spadek inflacji wpływ miały tzw.

Tylko jedna osoba z RPP chciała w styczniu podwyżki stóp procentowych

W artykule nie znajdziemy też informacji o prognozach innych agencji dotyczących Polski, np. Grudniowej autorstwa Moody’s, w której wieści się w Polsce recesję w całym 2023 r. (polska gospodarka ma się według Moody’s skurczyć w tym czasie o 0,2 proc.). Rada Polityki Pieniężnej ImagineAR zapowiada Andrew Beranbom jest organem powołanym w Polsce do kształtowania polityki monetarnej kraju zgodnie z art. 227 Konstytucji RP. RPP jest odpowiedzialna za podstawowe założenia polityki pieniężnej w Polsce i ponosi odpowiedzialność za realizację wcześniej przyjętych założeń.

Członkini RPP o podwyżkach stóp: Rada kiedyś będzie musiała przyznać, że się myliła

Masłowska popiera także rozwiązania, które będą służyć zwiększeniu zysków z tytułu zarządzania rezerwami walutowymi, w tym na przykład poprzez uwzględnienie instrumentów związanych z rynkiem akcji. Gabriela Masłowska w październiku zmieniła salę sejmową na gabinet w NBP. Nowa członkini RPP na łamach Radia Maryja szerzej przedstawiła swoje poglądy na temat inflacji i sposobów jej zwalczenia. Wskazała dwie drogi i wybrała tę, która walkę z drożyzną wydłuży, choć ma być mniej dotkliwa dla obywateli. Ekonomistka opowiedziała się też za stosowaniem instrumentów niestandardowych, w tym np. Jak zaznaczyła, podobne rozwiązania odgrywają coraz większą rolę w innych krajach.

Tyrowicz jest najbardziej jastrzębim członkiem gremium. Regularnie głosowała w ostatnich miesiącach wręcz za podwyżkami stóp. W niedawnej wypowiedzi zwracała uwagę na wciąż wysoką inflację bazową i inflację usług i podtrzymała swoje stanowisko, że stopy procentowe powinny być wyższe niż obecnie. Marcowa projekcja NBP zakłada, że w scenariuszu całkowitego wycofania obecnych działań osłonowych inflacja może wzrosnąć w drugiej połowie tego roku do poziomu ok. 8 proc. Członkini RPP wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o kwestie związane z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, ale także o tempo ożywienia gospodarczego w Polsce oraz napiętą sytuację na rynku pracy. – Wiadomo już, że od kwietnia ma nastąpić powrót do 5-proc.

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *